Mejladress till styrelsen: strangnastradgard@gmail.com

Ordförande: Lotta Nyblad

Sekreterare: Birgitta Jönsson

Kassör: Torsten Johansson

Ledamot och vice ordförande: Eva Strömberg

Ledamot: Ingrid Pettersson

Ledamot: Ulla Trübenbach

Ledamot: Annika Hedengren

Suppleant: Anette Rydén

Suppleant: Karin Kirchhoff

Webbansvarig: Lotta Nyblad